Παραγγελίες

Πραγματοποιήστε μια νέα παραγγελία online (web hosting, domain, ssl, development, ad campaign, microservice).

  Πληροφορίες - Πωλήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας (information, pre-sales).

  Helpdesk - Τεχνική Υποστήριξη

Online οδηγοί - βοηθήματα σε διάφορα κοινά θέματα (tutorials, faq, glossary).

Εάν είστε ήδη πελάτης μας, τότε μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα αντιμετωπίζετε (αποστολή αιτήματος - submit ticket).

  Ανακοινώσεις

Προγραμματισμένες και έκτακτες εργασίες δικτύου.

  Status

Κατάσταση web, db, mail & dns servers (server status).